“Sammen om Kerneopgaven” er Børne-, Fritids- og Undervisningsområdets medarbejder- og ledergrundlag.

”Sammen om Kerneopgaven” skal bidrage til yderligere sammenhængskraft i organisationen og kobler sig tæt til vores fælles kerneopgaveformulering: ”Sammen skaber vi udvikling, læring og trivsel for børn, unge og familier”. Det er kerneopgaven, vi er sammen om, og som definerer os som arbejdsfællesskab.