Den Nye Syntese

Hvordan leder vi den offentlige sektor, så vi kan blive ved med at levere samme eller bedre velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet?

Den Nye Syntese for offentlig værdiskabelse giver et svar på dette og udfordrer den måde, vi traditionelt tænker om den offentlige sektor.

Modellen beskriver, hvordan de fire perspektiver – Compliance, Performance, Emergens og Resiliens alle er lige vigtige og helt centrale for, at den offentlige sektor fremover kan lykkes med sine opgaver og de stigende forventninger, der er fra borgerne.

Den Nye Synteses udforsker og beskriver:

  • Hvordan offentlige myndigheder, borgere og lokalsamfund kan samarbejde og dele ansvaret om at skabe velfærd med lavere omkostninger for samfundet (Emergens).
  • Hvordan vi kan skabe og opbygge en robust organisation (Resiliens).
  • Hvordan de offentlige myndigheder skal have styr på driften (Compliance) og fortsat skal effektivisere, optimere og styrke resultaterne (Performance).

En offentlig organisation, der kun arbejder med Compliance og Performance, vil over tid få svært ved at klare udfordringerne. Men hvis man også fokuserer på Emergens og Resiliens, bliver der flere muligheder for at handle. Dette arbejde kræver dog også et nyt syn på borgerne og deres rolle.

Budskabet til lederne, medarbejderne og politikerne er altså: Sørg for at have alle fire strategiske fokusområder på bordet i strategi og opgaveløsningen. På den måde kan I finde nye og bedre løsninger.

Vil du vide mere?

Læs artikler:

Den Nye Syntese

Se video:

Ny Syntese - et udvidet tankesæt for arbejdet med offentlig velfærd

Læs bogen:

Den Nye Syntese for offentlig værdiskabelse i det 21. århundrede af Jocelyne Bourgon og Kristian Dahl (Dansk Psykologisk forlag, 2017)