Medarbejder- og ledergrundlag for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen

Sammen om Kerneopgaven

Vores omverden forandrer sig konstant og med stigende hastighed. Samtidig er kommunernes opgaver blevet mere komplekse. Det kræver en fleksibel og tilpasningsdygtig organisation, og det kræver samarbejde og koordinering.

Siden 2012 har vi i Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen arbejdet med Leadership Pipeline som en model for at tydeliggøre forventninger til roller, ansvar og opgaver til hinanden som ledere og medarbejdere på tværs af niveauerne i BFU. I foråret 2019 satte Strategisk Lederforum gang i arbejdet med at opdatere og forny Ledership Pipeline. Det er blevet til det nye medarbejder- og ledergrundlag "Sammen om Kerneopgaven". En arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle niveauer i organisationen og på tværs af områder, institutioner og afdelinger har skabt rammerne omkring "Sammen om Kerneopgaven". Gennem inddragende processer rundt i organisationen er indholdet i "Sammen om Kerneopgaven" blevet skabt.

Det nye medarbejder- og ledergrundlag skal sikre, at alle – både medarbejdere og ledere – oplever, at der er klare og tydelige forventninger til deres roller. Det er nødvendigt for, at vi lykkes bedst muligt med kerneopgaven og løfter kvaliteten. "Sammen om Kerneopgaven" skal bidrage til sammenhængskraften i organisationen, med tydelige beskrivelser af forventningerne til den enkelte og hinanden på tværs af niveauer og fagområder.

Beskrivelserne i "Sammen om Kerneopgaven" sætter fokus på noget, som vi skal være særligt opmærksomme på i vores arbejde. Det er derfor afgørende, at hver afdeling, område og team gør sig umage med at oversætte formuleringerne ind i den virkelighed omkring løsningen af kerneopgaven som netop I står i, for at beskrivelserne bliver vedkommende og meningsfyldte for alle medarbejdere og ledere.

"Sammen om Kerneopgaven" kobler medarbejder- og ledergrundlaget tæt til den fælles kerneopgaveformulering Sammen skaber vi udvikling, læring og trivsel for børn, unge og familier. Kerneopgaven er det, vi som organisation er sat i verden for at udrette. Det, vi er sammen om, og som definerer os som et arbejdsfællesskab.

"Sammen om Kerneopgaven" skal ses i sammenhæng med vores strategi for tværgående samarbejde - Fælles Ansvar - et værdi- og adfærdsbaseret afsæt for, hvad der kendetegner de handlinger og samarbejdsformer, hvor vi arbejder tværgående om løsningen af kerneopgaven. Fælles Ansvar er altså en del af eller et supplement til "Sammen om Kerneopgaven", som særligt sætter ord på samarbejdet på tværs.

Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads. Det er i høj grad medarbejderne, men selvfølgelig også lederne, der skal turde at afprøve nye arbejdsformer og udforske nye muligheder for at gribe løsningen af kerneopgaven anderledes an. Det kan man kun, hvis man oplever arbejdsglæde, indflydelse, ser mening i det daglige arbejde og oplever klare forventninger og sammenhænge at indgå i.

Hjørring Kommunes værdier – tillid, dialog og arbejdsglæde – er stadig pejlemærker i vores daglige arbejde og ledelse, og det er mit håb, at værdierne sammen med medarbejder- og ledergrundlaget bliver fundamentet for, at vi står styrket sammen.

God læselyst.

Jesper Carlsen, Direktør i Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen 2021