Formuleringer fra ”Rollen som Medarbejder” til brug i stillingsopslag

Sammen om Kerneopgaven er vigtig at synliggøre lige fra rekruttering til onboarding og løbende i ansættelsen. Du kan derfor indarbejde formuleringer fra ”Rollen som Medarbejder” konkret i dine stillingsopslag.

Eksemplerne nedenfor er lavet med inspiration fra stillingsopslag fra Dagtilbudsområde Sydøst. Du kan enten bruges i punktform, eller skrives ind som en del af teksten i stillingsopslaget, og du kan vælge de udsagn ud, der passer bedst til den stilling, du rekrutterer til.

Om dig:

  • Du bidrager til løsningen af kerneopgaven og sætter borgeren i centrum
  • Du sætter din faglighed i spil og bidrager til kvalitet i opgaveløsningen
  • Du har forståelse for betydningen af at være en del af en politisk styret organisation
  • Du kan koordinere, sparre og samarbejde med kolleger og leder også på tværs af teams
  • Du tænker nyt og afprøver nye måder at løse opgaver på
  • Du er omstillingsparat og bidrager til at skabe de bedste betingelser for løsningen af kerneopgave

Vi tilbyder dig en arbejdsplads:

  • Med en tydelig ansvarsfordeling og et højt fagligt niveau, som sætter kerneopgaven i centrum
  • Hvor vi udfordrer hinanden både fagligt og professionelt, så vi bruges hinandens kompetencer og kender hinandens praksis
  • Der er opmærksomme på hinandens trivsel og bidrager til et godt arbejdsmiljø og en samarbejdskultur baseret på tillid, dialog og arbejdsglæde.
  • Som er inddragende og engagerede og bidrager til en samarbejdskultur baseret på tillid, dialog og arbejdsglæde.