Procesværktøjer til implementering af 'Sammen om Kerneopgaven'

De udviklede dialogkort til roller i organisationen er udgangspunktet for de udviklede procesværktøjer, til brug i implementeringen af 'Sammen om Kerneopgaven'.

Du finder dialogkortene her digitalt:

Dialogkort

Der vil blive uddelt et printet sæt rundt i organisationen. Her på hjemmesiden kan du også finde forskellige versioner af 'Sammen om Kerneopgaven' beskrivelserne til hver rolle samt videomateriale, som du kan bruge i din proces.

Tidsangivelserne i processerne er vejledende, så hav øje for det vurderede tidsforbrug, når du planlægger og sammensætter netop din proces.

Formål:

'Sammen om Kerneopgaven' præsenterer beskrivelser knyttet til hvert rolle i organisationen samt beskrivelser af det, vi er fælles om, som vi samlet som organisation skal leve op til. I udgangspunktet skal implementeringsprocessen understøtte, at dine medarbejdere/ledere forholder sig aktivt til beskrivelserne i deres rolle, så I sammen får forstået og oversat beskrivelserne til netop jeres hverdag og virkelighed med løsningen af kernopgaven.

Til din gennemførelse af implementeringsprocessen har vi lavet forskellige procesbeskrivelser af konkrete procesværktøjer, du kan benytte. Du er velkommen til at redigere, kombinere eller lave din helt egen proces, så længe du sikrer, at din proces lever op til formålet. Brug dine lederkolleger til at inspirere hinanden og sikre, at 'Sammen om Kerneopgaven' kommer til at leve i vores arbejde med kerneopgaven.

Inden du går i gang, så start med at læse: 

Overvejelser i din planlægning af implementeringen af 'Sammen om Kerneopgaven'

Sådan sammensætter du din procesplan:

Når du skal sammensætte din procesplan, kan du gøre det ud fra grundprocesser, tillægsprocesser og opfølgningsprocesser.

Grundprocesser

Proces A, B og C

Grundprocesser (A, B og C) kan vælges enkeltvis eller kombineres, hvis du ønsker at gå mere grundigt til værks.

Tillægsprocesser

Proces D og E

Tillægsprocesser (D og E) kan du lægge til en af grundprocesserne for at udvide med et konkret produkt eller brede oversættelsen ud mellem rollerne.

Opfølgningsproces

Proces F

Opfølgningsproces (F) kommer i spil ½-1 år efter du har startet implementeringen som en status på, hvor langt I er nået.