Gode spørgsmål til spørgeguide i ansættelsessamtalen

For at sikre at du kommer omkring Sammen om Kerneopgaven til ansættelsessamtalen, kan du dedikere en del af din spørgeguide til ansættelsessamtalen specifikt til dette emne.

Her kan du se, hvordan Gitte Adamsen, afdelingsleder for Konsulentafdelingen i FUA, har lavet en spørgeguide ved ansættelsen af en ny konsulent:

Vi arbejder ud fra et medarbejder- og ledergrundlag 'Sammen om kerneopgaven'.

Der er fokus på 4 perspektiver:

  • Sammen styrker vi resultaterne
  • Sammen skaber vi løsninger
  • Sammen udvikler vi en bæredygtig organisation
  • Sammen sikrer vi drifter

 

Sammen styrker vi resultaterne

Prøv at beskriv, hvordan du forestiller dig, at du vil omsætte det at ”anvende refleksion og evaluering i den daglige opgaveløsning” i den funktion og de opgaver, der er beskrevet i stillingen”.

Sammen sikrer vi driften

Hvordan vil du beskrive dine erfaringer med at udvikle din faglighed for at sikre kvaliteten i opgaveløsningen?

Sammen skaber vi løsninger

Jeg kan lede og medvirke i processer, hvor der samskabes, tænkes innovativt, udvikles og afprøves - kan du give et konkret eksempel, hvor du har afprøvet dig selv i den sammenhæng?

Sammen udvikler vi en bæredygtig organisation

Spørgsmål fra ansættelsesudvalget i forhold til en bæredygtig organisation.