Sammen om Kerneopgaven til forståelse, perspektivering og sparring

Efter at kørt implementeringsprocessen med oversættelse og dialogkort, oplevede sekretariatsleder og medarbejdere i Ungesekretariatet et behov for at bruge Sammen om Kerneopgaven mere konkret ind i deres arbejde.

På hvert sekretariatsmøde har de derfor indarbejdet Sammen om Kerneopgaven på følgende måde:

  • Hver medarbejder nævner 3 opgaver som fylder, eller som de har brug for sparring på fra kollegerne
  • I præsentationen af opgaverne placeres de ind i forståelsen i Sammen om Kerneopgaven for at forstå og perspektivere opgaven
  • I sparringen bruger kollegerne Sammen om Kerneopgaven til at brede synet og forståelse af opgaven ud

Metoden har gjort samtalen om opgaver mere levende og dynamisk. Samtidig har den skabt opmærksomhed omkring Ungesekretariatets driftsopgaver og hvordan en opgave på forskellige tidspunkter placerer sig forskelligt i Sammen om Kerneopgaven.