Sammen om Kerneopgaven og Professionel kapital

I Familie- og Handicapafdelingen har de arbejdet med Sammen om Kerneopgaven, Fælles Ansvar og måling af den professionelle kapital.

Medarbejderne gav udtryk for, at de havde svært ved at adskille de tre elementer. Afdelingsleder Gitte Schimmell har derfor udarbejdet en model og et samlebegreb ”tre-i-én” med tilhørende slides til at tydeliggøre sammenhængen og samspillet mellem de tre elementer. Disse materialer vil i efteråret 2023 blive anvendt til at sætte fokus på det gode arbejdsmiljø og det at træffe gode faglige beslutninger.

Lade dig inspirere af Gitte Schimmells model og slides