Samtaleskabelon til MedarbejderUdviklingsSamtalen

Jacob Jensen, Teknisk Serviceleder i Sindal Skolecenter og SkoleCenter Hirtshals, har brugt Sammen om Kerneopgaven som ramme for at lave en ny samtaleskabelon til afholdelse af MUS i 2023.

Med 34 MUS-samtaler i sigte og et ønske om at få alle medarbejdere til at forholde sig aktivt til Sammen om Kerneopgaven, så Jacob muligheden i at lave sin egen MUS-skabelon omkring Sammen om Kerneopgaven.

Medarbejderne fik tilsendt skabelonen forud for samtalen, så de kunne forberede sig, men det var ikke et krav. Samtidig kunne de spørge ind til samtaleskabelonen, hvis der var noget, de ikke forstod.

Med samtaleskabelonen bliver de fire temaer i Sammen om Kerneopgaven vedkommende og sat i perspektiv helt tæt på teknisk-servicemedarbejderens hverdag, samtidig med at samtalen kommer omkring alle elementerne i en klassisk MUS.

I gennemførelsen af MUS--Samtalen forklarer Jacob, hvad han ser i overskriften på de fire temaer og tjekke medarbejdernes forståelse. Jacob sikrer fremdriften i samtalen og fokus inden for temaet. Undervejs noterer Jacob en handleplan ned, som bliver referatet fra samtalen og godkendes af medarbejderen ved samtalens afslutning.

Medarbejderne har givet udtryk for, at de på denne måde kan se sig selv i Sammen om Kerneopgaven, det har været nemt at tale ud fra skabelonen, og den har støttet dialogen i et trygt rum. Jacob oplevede, at mange flere medarbejdere fik positive aha-oplevelser igennem denne dialog frem for de klassiske MUS-skabeloner, som oftest består i, at medarbejderen giver en rating på 1-10 af forskellige elementer i arbejdslivet.

Find inspiration i Jacob Jensens samtaleskabelon